Listen now:
NBC Sports

Harvey apologizes for awkward interview