Listen now:
NBC Sports

SportsDash: Lackey, Boston atmosphere electric