Listen now:
NBC Sports

SportsDash: Rivera's emotional goodbye