Listen now:
NBC Sports

Capo Bastone wins King's Bishop Stakes