Listen now:
NBC Sports

Folston recaps his big day