Listen now:
NBC Sports

Terpstra takes 2014 Paris Roubaix