Listen now:
NBC Sports

Figuring out Gronkowski's rank