Listen now:
NBC Sports

Good news for Peyton, Broncos