Listen now:
NBC Sports

Is Josh Gordon an elite receiver?