Listen now:
NBC Sports

Kendricks says Eagles destined to reach their goal