Listen now:
NBC Sports

NFL shakeup on the horizon?