Listen now:
NBC Sports

SportsDash: Peyton Manning's unique take on practice