Listen now:
NBC Sports

Titans take risk on Gregg Williams