Listen now:
NBC Sports

Whiparound: Tuesday, Sept. 10