Listen now:
NBC Sports

Hamilton provides the tying goal