Listen now:
NBC Sports

Sweet Reason takes Acorn Stakes