Listen now:
NBC Sports

Putting Pirelli tires to the test