Listen now:
NBC Sports

Mathias Frank wins Stage 2