Listen now:
NBC Sports

Southampton tough to beat nowadays