Listen now:
NBC Sports

Orlando made mistake drafting Oladipo