NBC SPORTS PASS TJENESTEVILKÅR

Ikrafttrædelsesdato 20. april 2017

NBC Sports Gold, LLC (samlet kaldet, "NBC Sports Gold", "vi", "vores" eller "os") er glade for at tilbyde NBC Sports Pass, en Video on Demand mobil- og tablet-applikation for abonnenter, samt dens relaterede hjemmeside, tjenester, produkter, og software (samlet kaldet, "tjenesten"). Disse tjenestevilkår gælder, når du tilgår tjenesten, uanset platform eller enhed, der bruges. Dit abonnement på tjenesten ("NBC Sports Pass") er også underlagt abonnementsaftalen, som er indarbejdet ved henvisning i disse tjenestevilkår.

Læs venligst disse tjenestevilkår omhyggeligt; de indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduktioner og opdateringer

2. Kontoadgang og sikkerhed

3. Vores immaterielle rettigheder og begrænset licens til dig

a. Begrænsninger

4. Politik vedrørende acceptabel brug

5. Overvågning

6. Brugerindhold

7. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

8. Ansvarsbegrænsning

9. Tredjepartshjemmesider og -indhold

10. Opsigelse

11. Krænkelsespolitik

12. Tvistbilæggelse

13. Eksportkontrol

14. Generelt

15. Apple IOS-vilkår

**Voldgiftsaftale

___________________________________________

1. Introduktioner og opdateringer

Tak fordi du valgte NBC Sports Pass! NBC Sports Pass er en live streaming-tjeneste, der giver dig mulighed for at se live begivenheder i den sport du har valgt, samt fulde genudsendelser af begivenhederne i løbet af dit abonnement. NBC Sports Pass er tilgængelig på desktop, mobil og tablets.

Vi er nødt til at tale om et par juridiske ting, og så kan du komme i gang med at bruge tjenesten.

Ved at acceptere disse tjenestevilkår, og bruge tjenesten: (1) indgår du en bindende aftale med NBC Sports Gold, LLC, et amerikansk selskab, (2) anerkender du, at du accepterer alle vilkår i disse tjenestevilkår og abonnementsaftalen; og (3) bekræfter du, at du er over myndighedsalderen i din jurisdiktion. Hvis du ikke accepterer disse tjenestevilkår, skal du ikke bruge tjenesten.

Lejlighedsvis kan vi foretage ændringer til enhver del af tjenesten og/eller tjenestevilkår. For nye brugere, træder sådanne ændringer i kraft øjeblikkeligt; men for eksisterende abonnenter, skal sådanne ændringer, medmindre andet er angivet, træde i kraft 30 dage efter at du er blevet underrettet om sådanne ændringer via e-mail. Du kan afvise ændringen og opsige dit abonnement uden omkostninger, straf eller opsigelseskompensation, ved at sende os meddelelse herom senest tredive (30) dage efter, at ændringen træder i kraft, ved hjælp af oplysningerne i meddelelsen.

Du accepterer, at konventionen om aftaler om internationale løsørekøb ikke gælder for din brug af tjenesten eller disse tjenestevilkår.

2. Kontoadgang og sikkerhed

For at bruge tjenesten, skal du oprette en NBC Sports Pass-konto ("konto"). Den person, der tilmelder sig brug af tjenesten og foretager betaling for abonnementet vil være kontoejeren ("kontoejeren"). Kontoejeren vil:

§ have adgang til og kontrol over NBC Sports Pass-kontoen

§ være ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af sandfærdigheden og nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der gives til os i forbindelse med NBC Sports Pass-kontoen, herunder alle tilmeldings- og kontaktoplysninger; og

§ være eneansvarlig for at opretholde sikkerheden og fortroligheden af ​​brugernavnet og adgangskoden, der anvendes til at få adgang til NBC Sports Pass-kontoen.

Underret os med det samme om enhver uautoriseret brug eller ethvert andet brud på sikkerheden i forbindelse med NBC Sports Pass-kontoen.

3. Vores immaterielle rettigheder og begrænset licens til dig

Din brug af tjenesten skal være begrænset til din personlige og ikke-kommercielle brug. Tjenesten indeholder materiale, der stammer helt eller delvist fra materiale, der leveres og ejes af NBC Sports Gold samt tredjeparter, som vi arbejder med (samlet kaldet "indhold"). Hvad angår NBC Sports Gold og dig, ejer NBC Sports Gold alle rettigheder, adkomst og interesse i og til ophavsrettighederne, varemærkerne, tjenestemærkerne, handelsnavnene, og alle andre immaterielle og navnebeskyttede rettigheder i hele verden, der er forbundet med tjenesten og indholdet. Du anerkender NBC Sports Golds gyldige immaterielle og navnebeskyttede ejendomsrettigheder til tjenesten og indholdet, og at din brug af tjenesten er begrænset til online-adgang, visning, streaming og (hvor det udtrykkeligt er tilladt af NBC Sports Gold) midlertidig offline-adgang til indhold, alt udelukkende som autoriseret af NBC Sports Gold. Intet i disse tjenestevilkår skal anses for at tildele dig nogen ret, adkomst eller interesse i eller til tjenesten eller indholdet eller til enhver del deraf, bortset fra de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt tildeles heri eller som gives til dig baseret på obligatoriske juridiske regler, der gælder for brug af tjenesten i din jurisdiktion.

I det omfang, at NBC Sports Gold gør indhold tilgængeligt for dig via en widget, indlejret afspiller eller anden teknologi, der gør det muligt for dig at indlejre eller streame indhold på eller til en anden hjemmeside, må du ikke modificere, forbedre, fjerne, manipulere eller på anden måde ændre nogen del af en sådan teknologi, enhver mekanisme til administration af digitale rettigheder eller anden foranstaltning til indholdsbeskyttelse eller adgangskontrol i forbindelse med indhold, eller enhver annonce, der leveres med indhold.

Det er forbudt at deaktivere, ændre, manipulere eller på anden måde omgå enhver teknologi for at give brugere mulighed for at se indhold uden: (i) synligt at vise både indhold og alle omkringliggende elementer (herunder den grafiske brugergrænseflade, eventuel annoncering, meddelelser om ophavsret, og varemærker); og (ii) at have fuld adgang til alle funktioner, der tillader visning af indhold, herunder, uden begrænsning, al videokvalitets- og display-funktionalitet, samt al interaktiv, elektiv eller klik-gennem annonceringsfunktionalitet.

a. Begrænsninger

Du kan bruge din konto til at få adgang til maksimalt én (1) stream af indhold til enhver tid på tværs af alle dine enheder. Samtidig adgang til flere streams af indhold af én kontoindehaver er strengt forbudt. Du må hverken direkte eller gennem brug af en personlig computer, browser, bærbar, tablet, mobiltelefon eller anden enhed (hver især en "enhed") eller med andre midler fjerne, ændre, forbigå, undgå, manipulere eller omgå (i) nogen meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret, der er markeret på tjenesten eller indhold, (ii) nogen mekanisme til administration af digitale rettigheder eller anden foranstaltning til indholdsbeskyttelse eller adgangskontrol i forbindelse med vores tjenester eller indhold, eller (iii) nogen annonce på tjenesten, og/eller i indhold. Du må hverken direkte eller gennem brug af nogen enhed eller andre midler kopiere, downloade, streame, gengive, duplikere, arkivere, distribuere, uploade, offentliggøre, modificere, oversætte, udsende, udføre, vise, sælge, overføre eller videresende tjenesten eller indholdet, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold hertil eller forudgående skriftlig tilladelse fra NBC Sports Gold. Du må ikke indarbejde indhold i, eller streame eller videresende indholdet via, nogen hardware- eller softwareapplikation eller gøre tjenesten eller indhold tilgængeligt via rammer eller inline-links, og du må ikke på anden måde omgive eller sløre indholdet eller tjenesten med eventuelt tredjepartsindhold, -materialer eller -branding. Du må ikke bruge eventuel softwarerobot, edderkop, crawler, eller andet dataindsamlings- eller udvindingsværktøj, hvad enten automatiseret eller manuelt, til at få adgang til, erhverve, kopiere, overvåge, scrape eller samle indhold eller nogen del af tjenesten. Du må ikke bevidst eller forsætligt foretage en handling, der kan pålægge en urimelig byrde eller belastning på tjenesten eller dens servere og infrastrukturer. Du må ikke opbygge en virksomhed på, helt eller delvist, videresælge, videredistribuere eller gencirkulere eller foretage nogen anden kommerciel brug af, eller skabe afledte værker eller materialer ved brug af, nogen del af tjenesten eller indholdet, uanset om for profit eller ej.

I det omfang, at NBC Sports Gold gør indhold tilgængeligt for dig via en widget, indlejret afspiller eller anden teknologi, der gør det muligt for dig at indlejre eller streame indhold på eller til en anden hjemmeside, må du ikke modificere, forbedre, fjerne, manipulere eller på anden måde ændre nogen del af en sådan teknologi, enhver mekanisme til administration af digitale rettigheder eller anden foranstaltning til indholdsbeskyttelse eller adgangskontrol i forbindelse med indhold, eller nogen annonce, der leveres med indhold.

Det er forbudt at deaktivere, ændre, manipulere eller på anden måde omgå enhver teknologi for at give brugere mulighed for at se indhold uden: (i) synligt at vise både indhold og alle omkringliggende elementer (herunder den grafiske brugergrænseflade, eventuel annoncering, meddelelser om ophavsret, og varemærker); og (ii) at have fuld adgang til alle funktioner, der tillader visning af indhold, herunder, uden begrænsning, al videokvalitets- og display-funktionalitet, samt al interaktiv, elektiv eller klik-gennem annonceringsfunktionalitet.

4. Politik vedrørende acceptabel brug

Følgende regler er en betingelse for din brug af og adgang til tjenesten. Du er ansvarlig for indholdet af din kommunikation via tjenesten.

 • Ingen manipulering. Du må ikke manipulere nogen anden brugers evne til at bruge eller drage fordel af tjenesten.
 • Ingen mobning . Du må ikke bruge tjenesten til at true, udnytte, chikanere, eller invadere nogen tredjeparts privatliv.
 • Dine materialer skal være lovlige og passende . Du må ikke uploade, offentliggøre eller på anden måde distribuere eller facilitere distributionen af eventuelle ​​ulovlige, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, obskøne, pornografiske, blasfemiske, uanstændige eller på anden måde upassende oplysninger af enhver art, herunder, uden begrænsning, eventuelle billeder eller andet materiale af en seksuel karakter.
 • Du må ikke forvolde skade på tjenesten eller vores servere. Du må ikke bevidst eller forsætligt foretage en handling, der kan pålægge en urimelig byrde eller belastning på tjenesten eller dens servere og infrastrukturer. Du må ikke uploade, offentliggøre eller på anden måde distribuere eller facilitere distribution af en softwarevirus eller anden computerkode, der er designet eller beregnet til at afbryde, skade, eller begrænse funktionsdygtigheden af ​​tjenesten, eller til at få uautoriseret adgang til tjenesten eller indhold eller eventuelle data eller andre oplysninger tilhørende enhver tredjepart.
 • Ingen uautoriseret adgang . Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til andre computersystemer eller netværk, der er forbundet med tjenesten, indhold eller eventuelle oplysninger indeholdt heri til ulovlige formål.
 • Ingen indsamling af personlige oplysninger fra andre brugere og ingen kommerciel brug . Du må ikke indsamle oplysninger om andre brugere af tjenesten, eller bruge sådanne oplysninger med henblik på at overføre eller facilitere overførsel af uautoriserede eller uopfordrede annoncer, junk- eller bulk-e-mail, kædebreve, eller enhver anden form for uautoriserede opfordringer.
 • Ingen kriminel eller ulovlig adfærd . Du må ikke bruge tjenesten, indhold eller eventuelle oplysningerne indeholdt heri til ulovlige formål, og du må ikke tilskynde til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling eller give anledning til civilretligt ansvar. Du må ikke bruge nogen del af ​​tjenesten i forbindelse med enhver anden hjemmeside eller anden brug, som indeholder eller er forbundet med oplysninger eller indhold, der er forbudt i henhold til dette afsnit.
 • Ingen misbrug af tjenesterne eller indhold . Du må ikke: (1) overføre eller gøre tjenesten eller indhold tilgængeligt via et netværk, hvor den/det kan bruges af flere computere eller enheder på samme tid; (2) gøre nogen software, der er indeholdt i tjenesten et selvstændigt produkt; (3) foretage nogen handling, der vil krænke de immaterielle ejendomsrettigheder eller andre navnebeskyttede rettigheder tilhørende NBC Sports Gold eller enhver tredjeparts-softwareudbyder; (4) underlicensere eller overdrage softwaren; (5) se eventuelt indhold andet end inden for landets grænser eller den placering, der er godkendt af dit NBC Sports Gold Pass ("territorium").

Vi forbeholder os ret til at tage, eller afstå fra at tage, ethvert og alle skridt, der står til rådighed for os, herunder at suspendere eller opsige din adgang til tjenesten eller søge andre juridiske eller rimelige retsmidler, når vi bliver opmærksomme på et væsentligt brud på disse bestemmelser.

5. Overvågning

NBC Sports Gold kan, men har ingen forpligtigelse til, medmindre påkrævet ved lov, overvåge din og andre slutbrugeres brug af tjenesten. Under overvågning kan eventuelle oplysninger om en bruger eller deres respektive aktiviteter på tjenesten blive undersøgt, optaget, kopieret, og brugt til at håndhæve disse tjenestevilkår. Desuden forbeholder NBC Sports Gold sig ret til altid at kunne videregive oplysninger, der er offentliggjort på enhver del af tjenesten eller som kan spores via tjenesten som nødvendigt for at overholde enhver lov, forordning eller statslig anmodning eller for at håndhæve gældende love eller navnebeskyttede rettigheder eller retten til offentliggørelse tilhørende NBC Sports Gold, eller til at afvise at offentliggøre eller fjerne enhver oplysning eller materialer, helt eller delvist, som efter NBC Sports Golds eget skøn er stødende eller i strid med disse tjenestevilkår, gældende love eller ejendomsrettigheder eller ret til offentliggørelse tilhørende NBC Sports Gold.

6. Brugerindhold

Visse funktioner på tjenesten kan give dig mulighed for at offentliggøre, uploade og/eller bidrage med indhold til tjenesten ("brugerindhold"). Du er eneansvarlig for ethvert brugerindhold, som du tilvejebringer og for eventuelle konsekvenser deraf. Du erklærer, at du har ret til at offentliggøre ethvert brugerindhold, som du offentliggør på tjenesten, og at et sådant brugerindhold, eller dets brug af os som påtænkt af disse brugsvilkår, ikke overtræder disse brugsvilkår, gældende lov, eller andres immaterielle ejendomsrettigheder eller omtalerettigheder. Du tildeler os en verdensomspændende, royalty-fri, underlicensérbar, ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge, gengive, oversætte, offentligt vise, offentligt udføre, ændre, underlicensere og distribuere et sådant brugerindhold på tjenesten. Bortset fra de rettigheder, der specifikt tildeles heri, beholder du ejerskabet over alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til brugerindholdet, som du offentliggør på tjenesten.

NBC Sports Gold er ikke ansvarlig for brugerindhold, og støtter ikke op om nogen mening indeholdt i brugerindhold.

Du er eneansvarlig for dit eget brugerindhold. Det betyder, at du, og ikke NBC Sports Gold, er fuldt ud ansvarlig og erstatningsansvarlig for eventuelle krav, tab eller erstatninger forbundet med alt brugerindhold, som du uploader, offentliggør, e-mailer eller på anden måde overfører via tjenesten. Du forstår, at ved at bruge tjenesten, kan du blive udsat for brugerindhold, der er stødende, usømmeligt eller anstødeligt.

7. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Selv om NBC Sports Gold bruger rimelige bestræbelser på at medtage aktuelle oplysninger i tjenesten, giver NBC Sports Gold ingen garantier og fremsætter ikke nogen erklæringer med hensyn til dens nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed, fuldstændighed eller på anden måde.

Vi leverer tjenesten "som-den-er" og "som tilgængelig". NBC Sports Gold garanterer ikke, at tjenesten, eller din adgang til eller brug af tjenesten vil (1) være uafbrudt; (2) være fri for unøjagtigheder, fejl, virusser eller andre skadelige komponenter; (3) opfylde dine krav; eller (4) fungere i konfigurationen eller med den hardware eller software, som du bruger. NBC Sports Gold garanterer ikke, at funktionerne indeholdt i tjenesten vil være tilgængelige, uafbrudte eller fejlfrie, at fejl vil blive rettet, eller at tjenesten eller de servere, der gør tjenesten tilgængelig, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. NBC Sports Gold garanterer ikke og fremsætter ikke nogen erklæringer vedrørende brugen eller resultaterne af brugen af ​​materialet, oplysningerne, softwaren, faciliteterne, tjenesterne eller andet indhold på tjenesten eller eventuelle hjemmesider linket dertil med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet. NBC Sports Gold giver ingen garantier for, at din brug af materialerne, oplysningerne, softwaren, faciliteterne, tjenesterne eller andet indhold på tjenesten eller eventuelle hjemmesider ikke vil krænke andres rettigheder.

8. Ansvarsbegrænsning

NBC Sports Golds ansvar er begrænset som følger:

· NBC Sports Gold vil være fuldt ansvarlig for forsætlig og grov uagtsomhed samt for erstatninger forårsaget af skader på liv, legeme eller helbred.

· I tilfælde af lettere uagtsomhed, skal NBC Sports Gold kun være ansvarlig for brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse. En væsentlig kontraktlig forpligtelse i henhold til denne bestemmelse er en forpligtelse, hvis opfyldelse i første omgang gør gennemførelsen af ​​denne kontrakt mulig, og derfor kan den kontraktmæssige partner generelt regne med opfyldelsen af denne ​​forpligtelse.

o NBC Sports Gold er ikke ansvarlig for manglende kommerciel succes, tabt fortjeneste og indirekte erstatninger i forbindelse med en væsentlig kontraktlig forpligtelse.

o Ansvar er begrænset til de typiske, forudsigelige erstatninger.

o Ansvarsbegrænsningen finder tilsvarende anvendelse til gavn for NBC Sports Golds medarbejdere, agenter og stedfortrædende agenter.

Ethvert potentielt erstatningsansvar tilhørende NBC Sports Gold for eventuelle garantier og krav baseret på gældende produktansvarslove berøres ikke.

9. Tredjepartshjemmesider og -indhold

For din bekvemmelighed kan tjenesten tilvejebringe links til hjemmesider tilhørende andre personer eller enheder ("tredjepartshjemmesider"). Sådanne tredjepartshjemmesider kontrolleres dog ikke af NBC Sports Gold. Din brug af tredjepartshjemmesider er på egen risiko. Inklusionen af ​​et link til en tredjepartshjemmeside på tjenesten er ikke ensbetydende med en godkendelse fra NBC Sports Gold.

10. Opsigelse

NBC Sports Gold kan opsige din adgangskode, konto (eller dele heraf) eller brug af tjenesten, eller fjerne og kassere eventuelt brugerindhold eller lagrede oplysninger, der er sendt eller modtaget via tjenesten uden forudgående varsel, og af en af ​​følgende årsager: (i) tilladelse af enhver uautoriseret adgang eller brug af tjenesten, (ii) en væsentlig overtrædelse af disse tjenestevilkår, eller (iii) manipulering med eller ændring af enhver del af ​​softwaren, datafiler, og/eller indhold, der er indeholdt i eller som tilgås via tjenesten. Opsigelse, suspension eller annullering af disse tjenestevilkår eller dine adgangsrettigheder til tjenesten berører ikke nogen eventuel rettighed eller retsmiddel, som NBC Sports Gold måtte være berettiget til, ved lov eller billighedsret. Ved en sådan opsigelse, suspension eller annullering, vil alle rettigheder, som du fik tildelt, automatisk slutte og straks returnere til NBC Sports Gold og dets licensgivere.

11. Krænkelsespolitik

NBC Sports Gold respekterer andres immaterielle rettigheder, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Tjenesten og materialer indarbejdet deri af NBC Sports Gold er beskyttede af ophavsret, patenter, forretningshemmeligheder eller andre navnebeskyttede rettigheder. Nogle af de tegn, logoer eller andre billeder indarbejdet i tjenesten af NBC Sports Gold, er også beskyttede som registrerede eller ikke-registrerede varemærker, handelsnavne og/eller servicemærker, der ejes af NBC Sports Gold eller andre.

NBC Sports Gold forbeholder sig ret, men ikke pligt, til at opsige din licens til at bruge tjenesten, hvis NBC Sports Gold fastslår, at du er involveret i krænkende aktivitet, herunder påstået krænkelse for første gang eller gentagen krænkelse, uanset om materialet eller aktiviteten i sidste ende anses for at være krænkende. NBC Sports Gold overholder og manipulerer ikke med tekniske standardforanstaltninger, der anvendes af ejere af ophavsret for at beskytte deres materialer. Derfor, hvis du mener, at sådanne tredjepartsmaterialer krænker din immaterielle ejendom, bedes du sende en skriftlig meddelelse til agenten angivet nedenfor for at anmode om en gennemgang af den påståede krænkelse:

Med post:
Gillian M. Lusins
NBC Universal Law Department
620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574
New York, New York 10112

Via e-mail:dmca.agent@nbcuni.com

Enhver skriftlig meddelelse vedrørende enhver ærekrænkende eller krænkende aktivitet, hvad enten om ​​en ophavsret, patent, varemærke eller anden navnebeskyttet rettighed, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;

· En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af (1) ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket eller (2) den krænkede person;

· Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på online-tjenesterne er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker. Tilsvarende, for materialer, der er ærekrænkende eller krænker patenter, varemærker, eller andre navnebeskyttede rettigheder tilhørende en tredjepart, bedes du indsende en liste over sådanne materialer;

· Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende, at være genstand for krænkende aktivitet, eller, som hævdes at være ærekrænkende, og som skal fjernes eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der er tilstrækkelige til at give NBC Sports Gold mulighed for at lokalisere materialet;

· En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af ​​materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten eller anden navnebeskyttet rettighed, dennes agent eller loven;

· En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og underlagt straf for mened, at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket eller på vegne af den ærekrænkede person.

12. Tvistbilæggelse

Hvis enhver kontrovers, påstand, eller krav (herunder ethvert krav uden for kontraktforhold) udspringer af eller vedrører tjenesten, indhold, disse tjenestevilkår, hvad enten opstået hidtil eller herefter, eller enhver af ​​NBC Sports Golds faktiske eller påståede immaterielle rettigheder (samlet en " tvist"), så accepterer du og vi at sende en skriftlig meddelelse til den anden part med rimelig beskrivelse af tvisten sammen med en foreslået løsning. Vores meddelelse til dig vil blive sendt til dig baseret på de seneste kontaktoplysninger, som du har givet os, men hvis sådanne oplysninger ikke foreligger, eller hvis sådanne oplysninger ikke er aktuelle, så har vi ingen forpligtelse i henhold til dette afsnit 12.

Din meddelelse til os skal sendes til:

Med post:

NBC Universal Law Department

620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574

New York, New York 10112

Via e-mail: support@nbcsportsgold.com

I en periode på tres (60) dage fra datoen for modtagelse af ​​meddelelsen fra den anden part, vil du og NBC Sports Gold indgå i en dialog med henblik på at forsøge at løse tvisten, selv om intet vil kræve, at du eller NBC Sports Gold løser tvisten på vilkår, som hverken du eller NBC Sports Gold, hver især efter eget skøn, er trygge ved.

Begrænset tid til at indgive krav . I det omfang tilladt ved gældende lov, hvis du eller vi ønsker at påberåbe os en tvist mod den anden part, så skal du eller vi påbegynde den (ved levering af skriftlig meddelelse som angivet i dette afsnit inden for et (1) år efter, at tvisten er opstået, ellers vil den for evigt være forældet.

Retslig fritagelse . De foregående bestemmelser i dette afsnit vil ikke gælde for nogen juridisk handling taget af NBC Sports Gold, der søger retslig fritagelse eller andet rimeligt retsmiddel i forbindelse med eventuelle tab, omkostninger eller erstatninger (eller eventuelle potentielle tab, omkostninger eller erstatninger) forbundet med ethvert indhold, dit brugerindhold og/eller NBC Sports Golds immaterielle rettigheder, NBC Sports Golds drift og/eller tjenesten.

13. Eksportkontrol

Tjenesten styres og drives af NBC Sports Gold fra sine kontorer i staten New York. Software fra tjenesten er yderligere underlagt amerikanske eksportkontroller. Ingen software kan downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (A) ind i (eller til en person bosiddende i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land, som USA opretholder handelsembargo imod, eller (B) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste handelspartnere. Du må ikke tilgå eller bruge tjenesten, hvis du befinder dig i, er under kontrol af eller bosiddende i ethvert sådant land eller på enhver sådan liste.

14. Generelt

A. Intet afkald på rettigheder. Ingen manglende udøvelse eller forsinkelse fra NBC Sports Gold i udøvelsen af enhver rettighed, beføjelse eller privilegium i henhold til disse tjenestevilkår vil fungere som et afkald derpå, ej heller skal nogen enkelt eller delvis udøvelse af enhver rettighed, beføjelse eller privilegium udelukke nogen anden eller yderligere udøvelse deraf eller udøvelsen af ​​enhver anden rettighed, beføjelse eller privilegium i henhold til disse tjenestevilkår.

B. Individualitet. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, vil ugyldigheden eller den manglende retskraft af en bestemmelse i disse tjenestevilkår ikke berøre gyldigheden eller retskraften af ​​enhver anden bestemmelse, som alle vil forblive i fuld kraft og effekt.

C. Afsnitsoverskrifter er for din bekvemmelighed. Afsnittene i disse tjenestevilkår er kun for bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig effekt.

D. Dette er hele aftalen. Disse tjenestevilkår og abonnementsaftalen repræsenterer hele forståelsen mellem parterne vedrørende genstanden for aftalen, og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler og forståelser mellem parterne vedrørende genstanden for aftalen, og kan ikke ændres eller frafalde, undtagen i tekstform af den part, der pålægges yderligere forpligtelser.

E. Overdragelse. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil uden NBC Sports Golds forudgående skriftlige samtykke.

15. Apple IOS-vilkår

Hvis du tilgår eller bruger tjenesten gennem en Apple-enhed, gælder de følgende yderligere vilkår og betingelser for dig og er indarbejdet i disse tjenestevilkår ved denne henvisning:

A. I det omfang du tilgår tjenesten via en Apple-enhed, anerkender du, at disse tjenestevilkår indgås mellem dig og NBC Sports Gold og, at Apple, Inc. ("Apple") ikke er en part i disse tjenestevilkår andet end som en tredjepartsbegunstiget som påtænkt nedenfor.

B. Den licens, som du tildeles i afsnit 4 i disse tjenestevilkår er underlagt de tilladte brugsregler, der er angivet i App Store-vilkårene (se: https://www.apple.com/legal/itunes/de/terms.html ) og eventuelle tredjeparts-aftalevilkår, der gælder for tjenesten.

C. Du anerkender, at NBC Sports Gold, og ikke Apple, er ansvarlig for at levere tjenesten og ethvert indhold deri.

D. Du anerkender, at Apple ingen forpligtelse overhovedet har til at yde eventuelle vedligeholdelses- eller supporttjenester til dig med hensyn til tjenesten.

E. Apple vil ikke have nogen anden garantiforpligtelse med hensyn til tjenesten.

F. Uanset hvad der er angivet heri om det modsatte, og underlagt vilkårene i nærværende tjenestevilkår, accepterer du, at udelukkende som mellem Apple og NBC Sports Gold, er NBC Sports Gold og ikke Apple ansvarlig for imødekommelse af eventuelle krav, som du måtte have i forbindelse med tjenesten eller din besiddelse og/eller brug deraf, herunder, men ikke begrænset, til: (i) produktansvarskrav, (ii) ethvert krav om, at tjenesten ikke er i overensstemmelse med gældende juridiske krav eller myndighedskrav; og (iii) krav, der opstår i henhold til forbrugerbeskyttelses- eller lignende lovgivning.

G. Endvidere accepterer du, at hvis tjenesten eller din besiddelse og brug af tjenesten, krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder, vil du ikke holde Apple ansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, forliget eller frafaldet af sådanne immaterielle krænkelseskrav.

H. Du anerkender og accepterer, at Apple og Apples datterselskaber, er tredjepartsbegunstigede med henblik på disse tjenestevilkår, og at efter din accept af vilkårene og betingelserne i disse tjenestevilkår, vil Apple have ret (og anset for at have accepteret retten) til at håndhæve disse tjenestevilkår imod dig som en tredjepartsbegunstiget deraf.

I. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller krav, eller du ønsker at rette eventuelle fejl, før du indgår denne aftale, skal du kontakte NBC Sports Gold på:

E-mail: support@nbcsportsgold.com

NBC Universal Law Department
620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574
New York, New York 10112


Voldgiftsaftale - For brugere uden for Schweiz og Tyskland

Vi mener, at voldgift er en hurtigere, mere bekvem og billigere måde til at løse eventuelle tvister eller uoverensstemmelser, som du måtte have med os. Derfor, i henhold til disse tjenestevilkår og i videst muligt omfang tilladt ved gældende lov, hvis du har nogen tvist eller uoverensstemmelse med os om, (i) din brug af eller interaktion med tjenesten (herunder denne hjemmeside), (ii) eventuelle køb eller andre transaktioner eller relationer med NBC Sports Gold foretaget via tjenesten, eller (iii) eventuelle data eller oplysninger, som du giver til NBC Sports Gold eller som NBC Sports Gold indsamler i forbindelse med en sådan brug, interaktion eller transaktion foretaget via tjenesten (samlet kaldet "NBC Sports Gold-transaktioner eller -relationer"), vil du ikke have ret til at retsforfølge et krav foran en domstol eller få en jury til at afgøre kravet og du vil ikke have ret til at bringe eller deltage i eventuelt gruppesøgsmål eller lignende retsproces foran en domstol eller ved voldgift. I det omfang tilladt ved gældende lov accepterer du bindende voldgift som angivet nedenfor ved at klikke for at angive din accept af disse tjenestevilkår og ved at bruge eller interagere med hjemmesiden eller tjenesten, eller deltage i andre NBC Sports Gold-transaktioner eller -relationer med os. I tilfælde af, at dette AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL anses for værende uden retskraft, så kan ethvert formodet gruppesøgsmål kun gennemføres foran en kompetent domstol og ikke ved voldgift.

Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på uformelt at løse eventuelle klager, tvister eller uoverensstemmelser, som du måtte have med os. I det omfang tilladt ved gældende lov, ved at acceptere disse tjenestevilkår og ved at bruge tjenesten, accepterer du, at hvis de pågældende bestræbelser mislykkes, skal enhver klage, tvist eller uoverensstemmelse, som du måtte have med NBC Sports Gold, og ethvert krav, som NBC Sport Gold måtte have imod dig, der udspringer af, vedrører eller er forbundet på nogen måde med disse tjenestevilkår, vores fortrolighedspolitik, eller dit abonnement, udelukkende løses ved endelig og bindende voldgift ("voldgift") administreret af JAMS eller dens efterfølger ("JAMS") og udføres i overensstemmelse med JAMS' Strømlinede Voldgiftsregler og -procedurer, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiften påbegyndes, eller, hvis det omstridte beløb overstiger USD 100.000, i overensstemmelse med JAMS' Omfattende Voldgiftsregler og -procedurer, der derefter er gældende (henholdsvis, de "gældende regler"). De gældende regler kan findes på www.jamsadr.com. Hvis JAMS ikke længere eksisterer, skal voldgiftssagen i stedet administreres af American Arbitration Association eller dens efterfølger ("AAA"), og udføres i overensstemmelse med AAAs Kommercielle Voldgiftsregler, der er gældende på det tidspunkt (som skal være de "gældende regler" under sådanne omstændigheder). Hvis JAMS (eller, hvis relevant, AAA) på det tidspunkt, hvor voldgiften indgives har "Minimumsstandarder for processuel retfærdighed for forbrugervoldgift i henhold til bestemmelser forud for tvist" eller efterfølgende eller lignende politikker i kraft, som ville være gældende for den omtvistede sag ("minimumsstandarder"), accepterer NBC Sports Gold at give dig fordelen ved sådanne minimumsstandarder i det omfang, de er mere fordelagtige end de sammenlignelige voldgiftsbestemmelser angivet heri, dog forudsat, at under ingen omstændigheder må sådanne minimumsstandarder være i strid med eller begrænse anvendelsen af subpart (e) eller (i) nedenfor. Endvidere skal denne voldgiftsaftale ikke forhindre nogen part i at søge foreløbige retsmidler i tillæg til voldgift fra en domstol med passende kompetence.

Du accepterer endvidere, at:

A. Enkelt voldgiftsmand. Voldgiften skal finde sted foran en enkelt voldgiftsmand, der udvælges i overensstemmelse med de gældende regler, eller efter fælles aftale mellem dig og NBC Sports Gold ("voldgiftsmanden");

B. Voldgiftsmand skal fortolke denne aftale. Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har eksklusiv autoritet til at løse eventuelle tvister, der opstår under eller vedrørende gyldigheden, fortolkningen, anvendeligheden, eksigibiliteten eller dannelsen af disse tjenestevilkår og/eller voldgiftsbestemmelserne i denne voldgiftsaftale, herunder, men ikke begrænset til, enhver påstand om, at hele eller enhver del af disse tjenestevilkår er ugyldig eller anfægtelig;

C. Voldgiftssted. Voldgift skal enten finde sted: (i) på et sted bestemt af JAMS (eller, hvis relevant, AAA) i henhold til de gældende regler (forudsat at et sådant sted med rimelighed er praktisk for dig og ikke kræver transport på over 150 km fra dit hjem eller forretningssted) ; eller (ii) på ethvert andet sted, som måtte blive aftalt indbyrdes mellem dig og NBC Sports Gold; eller (iii) efter dit valg, hvis de eneste krav i voldgiften påberåbes af dig og er for mindre end i alt USD 10.000, telefonisk eller ved skriftlig indgivelse.

D. Ingen gruppevoldgift. Voldgiften kan kun løse dine og/eller NBC Sports Golds individuelle krav, og voldgiftsmanden har ingen autoritet til at behandle eller føre voldgiftssag om eventuelle krav på gruppe- eller repræsentativt grundlag, eller til at konsolidere eller samle kravene fra andre personer eller parter, der er i samme situation;

E. Skriftlig afgørelse. Voldgiftsmanden skal udstede en skriftlig afgørelse understøttet af en erklæring, hvoraf fremgår voldgiftsmandens komplette afgørelse af ​​tvisten og de faktuelle og retlige konklusioner, der er relevante for den (en "afgørelse"). Dom efter afgørelse kan afsiges af enhver domstol, der har kompetence dertil eller kompetence over den pågældende part eller dens aktiver;

F. Voldgiftsomkostninger. I tilfælde af, at du er i stand til at demonstrere, at omkostningerne ved voldgift vil være uoverkommelige i forhold til omkostningerne ved retssager, vil NBC Sports Gold betale så mange af dine rets- og høringsgebyrer i forbindelse med voldgiften som voldgiftsmanden finder nødvendigt for at forhindre voldgiften i at blive uoverkommelig, uanset udfaldet af voldgiften, medmindre voldgiftsmanden fastslår, at dit krav var useriøst eller hævdet i ond tro;

G. Rimelige advokatsalærer. I tilfælde af, at du får tilkendt et større beløb end NBC Sports Golds sidste skriftlige forligstilbud, skal voldgiftsmanden også have ret til at inkludere NBC Sports Golds refusion af dine rimelige og faktiske advokatsalærer i forbindelse med voldgiften, men NBC Sports Gold skal under alle omstændigheder afholde sine egne advokatsalærer; og

H. Fortolkning og håndhævelse af voldgiftsbestemmelse . Hvis nogen del af denne voldgiftsbestemmelse anses for at være ugyldig, ikke-eksigibel eller ulovlig, eller på anden måde strider imod de gældende regler, så skal resten af denne voldgiftsbestemmelse forblive i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med dens vilkår, som om den ugyldige, ikke-eksigible, ulovlige eller modstridende bestemmelse ikke er indeholdt heri. Men, hvis subpart D viser sig at være ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, så skal hele denne voldgiftsbestemmelse være ugyldig, og hverken du eller NBC Sports Gold skal være berettiget til at løse jeres tvist ved voldgift, og skal i stedet bringe eventuelle krav foran en kompetent domstol.

Ændring af voldgiftsbestemmelse med meddelelse . NBC Sports Gold kan ændre disse voldgiftsbestemmelser, men sådanne ændringer træder først i kraft tredive (30) dage efter, at NBC Sports Gold har givet meddelelse om sådanne ændringer, og du har accepteret en sådan ændring, der opfylder den skriftlige aftale og de tekstkrav, der er angivet ovenfor, og skal kun gælde for krav, der opstår efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan meddelelse.

Abonnementsaftale

NBC Sports Gold, LLC (samlet kaldet, "NBC Sports Gold", "vi", "vores" eller "os") er glade for at tilbyde NBC Sports Pass, en Video on Demand mobil- og tablet-applikation for abonnenter, samt dens relaterede hjemmeside, tjenester, produkter, og software (samlet kaldet, "tjenesten"). Når du tilmelder dig et abonnement på tjenesten, accepterer du de vilkår og betingelser, der er angivet i denne abonnementsaftale (denne "abonnementsaftale") og tjenestevilkårene.

Vi forbeholder os ret, efter eget skøn, til at ændre, modificere, tilføje eller fjerne enhver eller alle bestemmelserne i denne abonnementsaftale til enhver tid og offentliggøre den ændrede abonnementsaftale på tjenesten. Hvis vi foretager ændringer til denne abonnementsaftale, vil vi underrette dig om sådanne ændringer via tjenesten, og du har ret til at opsige denne abonnementsaftale inden for 30 dage efter en sådan meddelelse. Efter udløbet af denne opsigelsesperiode, vil ændringerne træde i kraft. Hvis du ikke accepterer denne abonnementsaftale, kan du ikke bruge tjenesten. Denne abonnementsaftale er en del af, og er indarbejdet ved henvisning til tjenestevilkårene, og alle vilkår og bestemmelser i tjenestevilkårene skal gælde for din brug af tjenesten. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem tjenestevilkårene og denne abonnementsaftale, skal vilkårene i denne abonnementsaftale have forrang.

**Noget af indholdet på tjenesten er muligvis ikke egnet for børn. Personer, der ikke har nået myndighedsalderen i den jurisdiktion, hvor de bor kan ikke abonnere på tjenesten. Du er ansvarlig for at sikre, at tjenesten ikke tilgås via din konto af personer, for hvem den måske ikke er passende.

 1. NBC Sports Pass-abonnement: Fakturering; Automatisk fornyelse og annullering

Abonnementsperiode . Dit NBC Sports Pass-abonnement vil give dig adgang til alt det indhold relateret til sport, som du vælger for den periode, der angives under tilmeldingen ("abonnementsperioden"). Selvom sæsonen for den pågældende sport (dvs. den periode, under hvilken live kampe eller begivenheder finder sted) kan være kortere end abonnementsperioden, vil du have adgang til genudsendelser af de live begivenheder og andet supplerende indhold under hele abonnementsperioden. For flere oplysninger om indhold, der er tilgængeligt under din abonnementsperiode, kan du læse vores Ofte Stillede Spørgsmål <insert link/>.

Betaling og gebyrer . Du vil blive faktureret på forhånd for udgifterne til den fulde abonnementsperiode, ud over gældende skatter, transaktionsgebyrer og andre afgifter og gebyrer, der afholdes med henblik på at få adgang til tjenesten. Du skal have adgang til internettet og oplyse en aktuel, gyldig accepteret betalingsmetode (som kan opdateres fra tid til anden, "betalingsmetode") til betaling. Du kan redigere dine betalingsmetode-oplysninger på din konto. For visse betalingsmetoder, kan udstederen af ​​din betalingsmetode opkræve et udenlandsk transaktionsgebyr eller andre afgifter. Bed din betalingsmetode-tjenesteudbyder om flere oplysninger.

Betalingsoplysninger . Med henblik på din brug af tjenesten, herunder identifikation og fakturering, accepterer du at give de betroede tredjeparter (angivet på tjenesten på betalingstidspunktet), som vi har hyret til at udføre fakturerings- og abonnementsrelaterede funktioner, sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger som krævet af abonnements- eller tilmeldingsprocessen til tjenesten ("abonnementsoplysninger"), herunder dit juridiske navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og relevante faktureringsoplysninger (f.eks. kreditkortnummer og udløbsdato), med henblik på at bekræfte de oplysninger, som du giver, og fakturere dit kreditkort eller på anden måde debitere din konto. Du accepterer, at vedligeholde og straks opdatere abonnementsoplysningerne og eventuelle andre oplysninger, som du giver os samt holde dem nøjagtige. Uden at begrænse enhver anden bestemmelse i denne abonnementsaftale, hvis du giver væsentlige oplysninger, som er usande, unøjagtige eller ufuldstændige, forbeholder vi os ret til at suspendere eller opsige din brugerkonto eller abonnement og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesten af dig. Du skal tjekke din kontoside for at se, hvorvidt dine abonnementsoplysninger er opdaterede og nøjagtige, og hvis ikke, rette eller opdatere dine abonnementsoplysninger, herunder dine faktureringsoplysninger.

Hvis en betaling ikke går igennem, på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller anden årsag, og du ikke redigerer dine betalingsmetode-oplysninger, forbliver du ansvarlig for eventuelle forfaldne beløb.

Prisstigninger . Vi forbeholder os ret til at øge afgifter og gebyrer, eller til at indføre nye afgifter eller gebyrer til enhver tid, med rimeligt forudgående varsel som påtænkt i denne abonnementsaftale og kommunikeret til dig gennem en offentliggørelse på tjenesten, eller andre midler, som vi finder passende fra tid til anden (herunder e-mail eller almindelig post). Sådanne prisstigninger vil træde i kraft fremadrettet, og du vil blive informeret om stigningen. Du har ret til at opsige denne abonnementsaftale inden for 30 dage efter en sådan meddelelse. Efter udløbet af denne opsigelsesperiode, vil ændringerne træde i kraft.

Automatisk fornyelse . Ved at starte dit abonnement og oplyse eller udpege en betalingsmetode, giver du os tilladelse til at debitere din betalingsmetode i starten af ​​din faktureringsperiode, og i givet fald, i starten af ​​hver fornyelsesperiode, medmindre du opsiger eller annullerer dit abonnement i overensstemmelse med afsnit 4 før den relevante fornyelsesperiode begynder.

Hver gang du bliver opkrævet for din fornyelse, vil fornyelsesgebyret være det samme som den foregående periodes gebyr, medmindre (a) du var berettiget til en rabatpris, men ikke længere er berettiget til den pågældende rabatpris, i hvilket tilfælde dit fornyelsesgebyr vil være på et beløb, der svarer til den til enhver tid gældende fulde almindelige pris på det produkt, som du abonnerer på; eller (b) vi informerer dig i overensstemmelse med denne abonnementsaftale forud for tidspunktet for tilmelding eller forud for begyndelsen af ​​fornyelsesperioden om, at din fornyelsespris vil ændre sig.

Vi informerer dig inden udgangen af ​​din abonnementsperiode om, at dit abonnement udløber, og vi vil give dig de vilkår og betingelser, der gælder. Hvis du ikke opsiger dit abonnement før udløbet af din daværende abonnementsperiode, vil dit abonnement automatisk blive fornyet til fornyelsesprisen for fornyelsesperioden, som du blev informeret om.

I tilfælde af, at vi ikke kan debitere din konto, forbeholder vi os ret til at opsige din adgang til tjenesten.

Automatisk fornyelse er ikke tilgængelig for bosiddende i Quebec.

 1. Gratis prøveperioder

Dit NBC Sports Pass-abonnement kan starte med en gratis prøveperiode. NBC Sports Gold forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at bestemme din berettigelse til den gratis prøveperiode.

Bortset fra forbrugere med bopæl i provinsen Quebec, hvis du har købt et abonnement med en gratis prøveperiode, giver du os tilladelse til at debitere dit kreditkort eller anden konto, når den gratis prøveperiode udløber, medmindre du opsiger dit abonnement før den gratis prøveperiode udløber. For at finde slutdatoen for din gratis prøveperiode eller annullere, skal du besøge din kontoside på tjenesten.

FOR FORBRUGERE MED BOPÆL I PROVINSEN QUEBEC, DIT ABONNEMENT, DU VIL BLIVE BEDT OM AT ABONNERE PÅ TJENESTEN VED UDGANGEN AF ​​PRØVEPERIODEN. DIN PRØVEPERIODE VIL IKKE AUTOMATISK KONVERTERE TIL ET BETALT ABONNEMENT.

 1. Kontobegrænsninger

Hvis vi har grund til mistanke om, efter vores eget skøn, at din konto tidligere er blevet opsagt af os, forbeholder vi os ret til at opsige enhver ny konto/konti, som du har registreret uden varsel til dig, eller udøve ethvert andet retsmiddel tilgængeligt for os under denne abonnementsaftale eller ved lov.

Beskyttelse af din konto . Du skal straks underrette os i tilfælde af kendskab til eller mistanke om uautoriseret brug af din konto, eller ethvert kendskab til eller enhver mistanke om brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse af din eller andres adgangskode eller kreditkortoplysninger. I tilfælde af et sikkerhedsbrud begået af dig eller opstået ved brug af din adgangskode eller dine kreditkortoplysninger, som du er ansvarlig for, vil du fortsat være ansvarlig for enhver uautoriseret brug af dit abonnement, indtil du opdaterer dine abonnementsoplysninger. Hvis dit kreditkort udløber, annulleres, går tabt eller bruges uden din tilladelse, skal du opdatere dine abonnementsoplysninger på din konto.

 1. Annullering; og refusion

Annullering . Du kan annullere dit NBC Sports Pass-abonnement til enhver tid. Annulleringen vil træde i kraft dagen efter den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode, og du vil fortsætte med at have adgang til dit abonnement indtil den pågældende dato. Men hvis du annullerer din betaling og/eller opsiger denne abonnementsaftale efter din fortrydelsesret er udløbet, og/eller inden udgangen af ​​abonnementsperioden, vil vi ikke refundere abonnementsgebyrer, der allerede er betalt til os.

Du kan annullere dit abonnement ved at kontakte kundeservice support@nbcsportsgold.com eller på en sådan anden måde, som vi kan tilvejebringe fra tid til anden. Vi vil forsøge at behandle alle annulleringsanmodninger inden for 72 timer efter vi har modtaget din anmodning. Hvis du annullerer nær slutningen af ​​din faktureringsperiode og utilsigtet bliver opkrævet for den næste periodes gebyr, skal du kontakte kundeservice for at få gebyret tilbageført.

Ved annullering eller opsigelse af dit abonnement på tjenesten, kan vi deaktivere din brugerkonto og alle relaterede oplysninger og/eller filer på din brugerkonto og/eller spærre enhver yderligere adgang til sådanne oplysninger og/eller filer, tjenesten (eller en del deraf ) undtagen som vi ellers kan oplyse skriftligt fra tid til anden.

Ingen refusion . Betalinger kan ikke refunderes, og der er ingen refusion eller kreditter for delvist brugte perioder. Efter enhver annullering, vil du dog fortsat have adgang til dit NBC Sports Pass op til udgangen af ​​din nuværende abonnementsperiode. Til enhver tid, og af enhver årsag, kan vi give en refusion, rabat eller andet vederlag ("kreditter"). Beløbet på og formen af ​​sådanne kreditter, og beslutningen om at give dem, er efter vores eget skøn. Tilvejebringelsen af ​​kreditter i et enkelt tilfælde giver ikke ret til kreditter i fremtiden for lignende tilfælde, og det forpligter os heller ikke til at give kreditter i fremtiden, under nogen omstændigheder.

 1. Tilgængelighed af tjenesten

Tilgængeligheden og brugen af tjenesten kan være begrænset på grund af alder, geografisk placering eller andre kriterier, som vi fastsætter fra tid til anden og kommunikerer til dig.

 1. Lovlige obligatoriske oplysninger

Vores tilbud er ikke bindende.

Ved at klikke på knappen "Bekræft køb", afgiver du et juridisk bindende tilbud med hensyn til abonnementet på tjenesten. Tilbuddet accepteres af os med den efterfølgende eksplicitte accept via e-mail. Abonnementsaftalen træder ikke i kraft, før vi accepterer tilbuddet.

Aftalens tekst opbevares ikke af os. Dog vil den blive sendt til dig sammen med denne abonnementsaftale og tjenestevilkårene via e-mail.

Du er berettiget til lovbestemte garantirettigheder.

 1. Fortrydelsesret

De følgende instrukser vedrørende fortrydelse gælder for betalt abonnement på tjenesten.

Fortrydelsesinstrukser

Fortrydelsesret

Du har ret til at trække dig ud af denne aftale inden for 14 dage uden at give nogen begrundelse.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra dagen for aftalens indgåelse.

For at udøve fortrydelsesretten, skal du informere os om din beslutning om at trække dig ud af denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen, er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om udøvelse af din ​​fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen udløber.

Følger af fortrydelse

Hvis du trækker dig fra denne kontrakt, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de supplerende omkostninger som følge af dit valg af en type levering, der ikke er den billigste form for standardlevering tilbudt af os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Vi vil foretage en sådan refundering ved hjælp af samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder, vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af refunderingen.

Fortrydelsesretten udløber vedrørende en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og din anerkendelse af, at du derved mister din fortrydelsesret.

 1. Standardfortrydelsesformular

(Udfyld og returnér denne formular, hvis du ønsker at trække dig ud af kontrakten)

- Til:

NBC Sports Gold, LLC,

620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574,

New York, New York 10112

E-Mail: support@nbcsportsgold.com

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) trækker mig/os ud af vores (*) købskontrakt for de følgende varer (*)/for levering af den følgende tjeneste (*),

- Bestilt den (*)/modtaget den (*),

- Forbrugers/forbrugeres navn,

- Forbrugers/forbrugeres adresse,

- Forbrugers/forbrugeres underskrift (kun hvis denne formular meddeles skriftligt),

- Dato

__________

(*) Slet, hvor relevant