ALGEMENE VOORWAARDEN NBC SPORTS PASS

Ingangsdatum 20 April, 2017

NBC Sports Gold, LLC (gezamenlijk, "NBC Sports Gold", "we", "ons" of "onze") is blij u NBC Sports Pass te kunnen aanbieden, een Subscriber Video on Demand voor gsm en tablet, en zijn verbonden website, diensten, producten en software (gezamenlijk de "Dienst" genoemd). Deze Algemene voorwaarden gelden wanneer u de Dienst opent, ongeacht het gebruikte platform of toestel. Uw abonnement tot de Dienst (de "NBC Sports Pass") wordt ook beheerd door de Abonnementsovereenkomst, die met referentie wordt opgenomen in deze Algemene voorwaarden.

Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen; ze bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten.


INHOUDSOPGAVE

1. Inleidingen en updates

2. Accounttoegang en -veiligheid

3. Onze intellectuele rechten en beperkte licentie aan u

a. Beperkingen

4. Beleid voor acceptabel gebruik

5. Monitoring

6. Gebruikerscontent

7. Afstand van garanties en beperking van verplichtingen

8. Beperking van aansprakelijkheid

9. Websites en content van derden

10. Beëindiging

11. Inbreukbeleid

12. Geschillenbeslechting

13. Exportcontrole

14. Algemeen

15. Voorwaarden voor Apple IOS


**Arbitrageovereenkomst

___________________________________________

1. Inleidingen en updates

Dank u dat u voor NBC Sports Pass heeft gekozen! NBC Sports Pass is een live streamingservice waarmee u tijdens uw abonnementsperiode de live events voor de sport die u gekozen heeft kunt bekijken, evenals de volledige herhaling van de evenementen. NBC Sports Pass is beschikbaar op desktop, gsm en tablets.

We moeten een aantal wettelijke zaken behandelen en daarna kunt u de Dienst gaan gebruiken.

Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden en gebruik te maken van de dienst: (1) gaat u een bindende overeenkomst aan met NBC Sports Gold, LLC, een Amerikaans bedrijf, (2) en erkent u dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Algemene voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst; en (3) certificeert u dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, gelieve de dienst dan niet te gebruiken.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in een deel van de Dienst en/of de Algemene voorwaarden. Voor nieuwe gebruikers zijn deze aanpassingen onmiddellijk van toepassing; voor bestaande abonnees zijn deze aanpassingen 30 dagen nadat u per e-mail op de hoogte bent gebracht van deze wijzigingen van kracht, tenzij anderszins is meegedeeld. U kunt de herziening weigeren en uw Abonnement zonder kosten, boete of annuleringsvergoeding weigeren en opzeggen, door ons hierover niet later dan dertig (30) dagen nadat de herziening van kracht wordt een bericht te sturen, gebruikmakend van de informatie in de kennisgeving.

U gaat ermee akkoord dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op uw gebruik van de Dienst of deze Algemene voorwaarden.

2. Accounttoegang en -veiligheid

Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u een NBC Sports Pass-account creëren ("Account"). De persoon die registreert om gebruik te maken van de Dienst en betaalt voor het abonnement, is de Accounteigenaar ("Accounteigenaar"). De Accounteigenaar:

▪ heeft toegang tot en controle over de NBC Sports Pass-account;

▪ is verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van de waarheid en nauwkeurigheid van de informatie die ons wordt bezorgd in verband met de NBC Sports Pass-account, waaronder elke registratie en contactinformatie; en

▪ is de enige verantwoordelijke voor het behoud van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord die worden gebruikt voor de toegang tot de NBC Sports Pass-account.

Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik of enige andere inbreuk op de veiligheid met betrekking tot de NBC Sports Pass-account.

3. Onze intellectuele rechten en beperkte licentie voor u

Uw gebruik van de Dienst is beperkt tot uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De Dienst omvat materiaal dat volledig of gedeeltelijk is afgeleid van materiaal dat wordt geleverd door en eigendom is van NBC Sports Gold, en door derden waarmee we samenwerken (gezamenlijk "Content" genoemd). Tussen NBC Sports Gold en u, bezit NBC Sports Gold alle rechten, bevoegdheden en belangen in en op de auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en alle andere intellectuele en eigendomsrechten wereldwijd in verband met de Dienst en de Content. U erkent de geldige intellectuele en eigendomsrechten van NBC Sports Gold in de Dienst en Content en u erkent dat uw gebruik van de Dienst beperkt is tot de online toegang tot, het bekijken en streamen van, en (indien uitdrukkelijk toegestaan door NBC Sports Gold) de tijdelijke offline toegang tot de Content, allemaal alleen zoals toegestaan door NBC Sports Gold. Niets in deze Algemene voorwaarden wordt geacht u een recht, bevoegdheid of belang toe te kennen in of op de Dienst of Content of een deel hiervan, met uitzondering van de beperkte rechten die hier uitdrukkelijk in worden toegekend of zoals aan u geleverd op basis van verplichte wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst in uw rechtsgebied.

Voor zover NBC Sports Gold voor u Content beschikbaar stelt via een widget, embedded player of andere technologie waarmee u Content kunt streamen op of naar een andere site, mag u geen enkel deel van deze technologie, een beheersmechanisme voor digitale rechten of andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel in verband met Content, of om het even welke advertentie geleverd met Content wijzigen, verbeteren, verwijderen, beïnvloeden of anderszins veranderen.

U mag geen enkele technologie uitschakelen, wijzigen, beïnvloeden of anderszins omzeilen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om de Content te bekijken zonder: (i) zowel de Content als alle randelementen weer te geven (waaronder de grafische gebruikersinterface, elke vorm van reclame, auteursrechtvermeldingen en handelsmerken); en (ii) met de volledige toegang tot elke functionaliteit waarmee het bekijken van Content mogelijk is, waaronder maar zonder beperking elke videokwaliteit en weergavefunctie en elke interactieve, electieve of click-through advertentiefunctionaliteit.

a. Beperkingen

U kunt uw Account gebruiken om maximaal een (1) Contentstream te openen op gelijk welk ogenblik en via al uw Toestellen. Gelijktijdige toegang tot verschillende Contentstreams door één accounthouder is strikt verboden. U mag noch direct, noch via een persoonlijke computer, browser, laptop, tablet, gsm of ander toestel (elk een "Toestel") of anderszins (i) een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsvermelding op de Dienst of de Content, (ii) een beheersmechanisme voor digitale rechten of een andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel in verband met onze Dienst of Content, of (iii) een advertentie over de Dienst en/of binnen de Content, verwijderen, wijzigen, aanpassen, omzeilen, vermijden, beïnvloeden of ontduiken. U mag niet rechtstreeks of via het gebruik van een Toestel of ander middel de Dienst of Content kopiëren, downloaden, streamen, reproduceren, dupliceren, archiveren, distribueren, uploaden, publiceren, wijzigen, vertalen, uitzenden, uitvoeren, tentoonstellen, verkopen, verzenden of opnieuw uitzenden, tenzij dit hier of door NBC Sports Gold voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk is toegestaan. U mag Content niet integreren in, of streamen of opnieuw uitzenden via een hardware- of softwaretoepassing of de Dienst of Content beschikbaar maken via frames of in-line links, en u mag de Content of Dienst niet anderszins met content, materiaal of merken van derden omringen of versluieren. U mag geen software-robot, spider, crawler of andere gegevensverzameling- en gegevensextractietools gebruiken, ongeacht of dat geautomatiseerd of manueel gebeurt, om Content of een deel van de Dienst te openen, kopen, kopiëren, controleren, scrapen of samenvoegen. U mag niet bewust of opzettelijk handelingen uitvoeren die een onredelijke last of belasting op de Dienst of zijn servers en infrastructuren vormen. U mag geen bedrijf bouwen op het volledige of gedeeltelijke doorverkopen, opnieuw distribueren of anderszins commercieel gebruiken van, of afgeleide werken of materialen maken met een deel van de Dienst of Content, al dan niet met winstoogmerk.

Voor zover NBC Sports Gold voor u Content beschikbaar stelt via een widget, embedded player of andere technologie waarmee u Content kunt streamen op of naar een andere site, mag u geen enkel deel van deze technologie, een beheersmechanisme voor digitale rechten of andere contentbescherming of toegangscontrolemaatregel in verband met Content, of om het even welke advertentie geleverd met Content wijzigen, verbeteren, verwijderen, beïnvloeden of anderszins veranderen.

U mag geen enkele technologie uitschakelen, wijzigen, beïnvloeden of anderszins omzeilen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om de Content te bekijken zonder: (i) zowel de Content als alle randelementen weer te geven (waaronder de grafische gebruikersinterface, elke vorm van reclame, auteursrechtvermeldingen en handelsmerken); en (ii) met de volledige toegang tot elke functionaliteit waarmee het bekijken van Content mogelijk is, waaronder maar zonder beperking elke videokwaliteit en weergavefunctie en elke interactieve, electieve of click-through advertentiefunctionaliteit.

4. Beleid voor acceptabel gebruik

De volgende voorschriften zijn een voorwaarde voor uw gebruik van en toegang tot de Dienst. U bent verantwoordelijk voor de content van uw communicaties via de Dienst.

ï Geen verhindering. U mag de mogelijkheid van een andere gebruiker om de Dienst te gebruiken of ervan te genieten, niet verhinderen.

ï Geen pesterijen. U mag de Dienst niet gebruiken om de privacy van een derde partij te bedreigen, te misbruiken, lastig te vallen of te schenden.

ï Uw materialen moeten wettig en gepast zijn. U mag geen onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, beschimpende, aanstootgevende, pornografische, profane, onfatsoenlijke of anderszins ongepaste informatie van om het even welke aard uploaden, posten of anderszins verdelen of de distributie ervan vergemakkelijken, waaronder, zonder beperking, afbeeldingen of ander materiaal van seksuele aard.

ï Beschadig niet de Dienst of onze Servers. U mag niet bewust of opzettelijk handelingen uitvoeren die een onredelijke last of belasting op de Dienst of zijn servers en infrastructuren vormen. U mag geen softwarevirus of een andere computercode die ontworpen of bedoeld is om de werking van de Dienst te storen, beschadigen of beperken, of om een ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Dienst of Content of alle gegevens of andere informatie van een derde uploaden, posten of anderszins verdelen of de distributie ervan vergemakkelijken.

ï Geen ongeoorloofde toegang. U mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot andere computersystemen of netwerken in verband met de Dienst, Content of andere informatie hierin voor om het even welk onwettelijk doel.

ï Geen verzameling van persoonsgegevens van andere gebruikers en geen commercieel gebruik . U mag geen informatie verzamelen over andere gebruikers van de Dienst, of dergelijke informatie gebruiken voor het doorgeven of vergemakkelijken van doorgeven van ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail, kettingbrieven of een andere vorm van onrechtmatige verzoeken.

ï Geen crimineel of onrechtmatig gedrag. U mag de Dienst, Content of om het even welke informatie hierin niet gebruiken voor onwettelijke doeleinden, en u mag geen gedrag aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen of een burgerrechtelijke aansprakelijkheid zou creëren. U mag niets van de Dienst gebruiken dat verband houdt met een website of ander gebruik dat in dit deel verboden informatie of content omvat, of ermee verbonden is.

ï Geen Misbruik van de Diensten of Content. U mag niet: (1) de Dienst of Content doorgeven of beschikbaar stellen op een netwerk waar het door verschillende computers of Toestellen tegelijk gebruikt zou kunnen worden; (2) een software van de Dienst tot een alleenstaand product maken; (3) maatregelen nemen die in strijd zijn met de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van NBC Sports Gold Pass of een derde softwareleverancier; (4) de software sublicentiëren of toekennen; (5) Content bekijken buiten de landen of locaties die zijn toegestaan door uw NBC Sports Gold Pass ("Grondgebied").

We behouden het recht om alle voor ons beschikbare stappen te nemen, of niet te nemen, waaronder de opheffing of beëindiging van uw toegang tot de Dienst of het zoeken van andere wettelijke of soortgelijke maatregelen, zodra we ons bewust worden van een ernstige overtreding van deze bepalingen.

5. Monitoring

NBC Sports Gold mag, maar is niet verplicht tenzij wettelijk vereist, het gebruik door u en andere eindgebruikers van de Dienst controleren. Tijdens de controle kan elke informatie in verband met een gebruiker of hun respectievelijke activiteiten op de Dienst worden onderzocht, geregistreerd, gekopieerd en gebruikt om deze Algemene voorwaarden af te dwingen. Verder behoudt NBC Sports Gold zich te allen tijde het recht voor om elke informatie die gepost is op om het even welk deel van de Dienst of opspoorbaar via de Dienst te onthullen zoals vereist om te voldoen aan de wet, de voorschriften of het verzoek van een overheidsinstantie of om toepasselijke wetten of eigendomsrechten of het recht op publicatie van NBC Sports Gold af te dwingen, of om te weigeren om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te posten, die naar oordeel van NBC Sports Gold verwerpelijk of in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden, de toepasselijke wetten of eigendomsrechten of het recht op publicatie van NBC Sports Gold.

6. Gebruikerscontent

Bepaalde functies van de Dienst kunnen u de mogelijkheid bieden om de Dienst te posten, uploaden en/of content toe te voegen aan de Dienst ("Gebruikerscontent"). U bent de enige verantwoordelijke voor elke door u geleverde Gebruikerscontent en voor de gevolgen ervan. U verklaart dat u het recht heeft om Gebruikerscontent die u op de Dienst plaatst te posten, en dat deze Gebruikerscontent, of ons gebruik ervan zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke wet of de intellectuele eigendom of publiciteitsrechten of andere. U verleent ons een wereldwijd, royaltyvrij, sublicentieerbaar, niet-exclusief recht en licentie om deze Gebruikerscontent op de Dienst te gebruiken, te reproduceren, te vertalen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te wijzigen, te sublicentiëren en te verspreiden. Buiten de specifiek hierin toegekende rechten, behoudt u de eigendom van alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, in de Gebruikerscontent die u op de Dienst post.

NBC Sports Gold is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent en ondersteunt geen enkele mening in de Gebruikerscontent.

U bent de enige verantwoordelijke voor uw Gebruikerscontent. Dit betekent dat u, en niet NBC Sports Gold, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle claims, verliezen of schade in verband met alle Gebruikerscontent die u uploadt, post, e-mailt of anderszins doorstuurt via de Dienst. U begrijpt dat u door de Dienst te gebruiken kunt worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is.

7. Afstand van garanties en beperking van verplichtingen

Hoewel NBC Sports Gold alle redelijke inspanningen doet om actuele informatie op te nemen op de Dienst, geeft NBC Sports Gold geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid, volledigheid of anderszins.

We leveren de dienst op basis van "as is" en "zoals beschikbaar". NBC Sports Gold garandeert niet dat de Dienst, of uw toegang tot of gebruik van de Dienst (1) ononderbroken zal zijn; (2) vrij zal zijn van onnauwkeurigheden, fouten, virussen of andere schadelijke componenten; (3) voldoet aan uw behoeften; of (4) werkt in de configuratie of met de hardware of software die u gebruikt. NBC Sports Gold garandeert niet dat de functies in de Dienst beschikbaar, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat tekortkomingen zullen worden rechtgezet of dat de Dienst of de servers die de Dienst beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. NBC Sports Gold geeft geen garanties of verklaringen over het gebruik of het resultaat van het gebruik van het materiaal, de informatie, de software, de faciliteiten, diensten of andere content op de dienst of websites die hieraan verbonden zijn met betrekking tot hun correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. NBC Sports Gold garandeert niet dat uw gebruik van de materialen, informatie, software, faciliteiten, dienst of andere content op de dienst of om het even welke website niet de rechten van anderen schendt.

8. Beperking van aansprakelijkheid

De verplichtingen van NBC Sports Gold zijn als volgt beperkt:

ï NBC Sports Gold is volledig verantwoordelijk voor opzet of grove nalatigheid en voor schade uit letsel van het leven, het lichaam en de gezondheid.

ï In geval van lichte nalatigheid is NBC Sports Gold alleen aansprakelijk voor schendingen van een essentiële contractuele plicht ("Hoofdverplichting"). Een "Hoofdverplichting" is in de betekenis van deze bepaling een verplichting waarvan de voltooiing de uitvoering van deze overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op welke voltooiing de contractuele partner dus algemeen kan vertrouwen.

o NBC Sports Gold is niet verantwoordelijk voor een gebrek aan commercieel succes, winstderving en directe schade in verband met een Hoofdverplichting.

o Aansprakelijkheid blijft beperkt tot de typische, voorspelbare schade.

o De beperking van de verplichting is mutatis mutandis van toepassing ten behoeve van werknemers, agenten en plaatsvervangende agenten van NBC Sports Gold.

Om het even welke mogelijke verplichting vanwege NBC Sports Gold voor garanties en voor claims gebaseerd op de wetten op productaansprakelijkheid wordt niet beïnvloed.

9. Websites en content van derden


Voor uw gemak kan de Dienst links naar websites of andere personen of entiteiten aanbieden ("Websites van derden"). Deze websites van derden worden echter niet gecontroleerd door NBC Sports Gold. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico. De opname van een link naar een website van derden in de Dienst betekent geen aanbeveling NBC Sports Gold.

10. Beëindiging

NBC Sports Gold kan uw wachtwoord, account (of een deel daarvan) of het gebruik van de Dienst beëindigen, of een Gebruikerscontent of informatie die werd bewaard, verzonden of ontvangen via de Dienst, verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en voor een van de volgende redenen: (i) een ongeoorloofde toegang of gebruik van de Dienst, (ii) een belangrijke schending van deze Algemene voorwaarden, of (iii) geknoei met of wijziging van de software, databestanden en/of Content opgenomen in of geopend via de Dienst. Beëindiging, opheffing of annulering van deze Algemene voorwaarden of uw toegangsrechten tot de Dienst hebben geen invloed op een recht of vrijstelling waartoe NBC Sports Gold bij wet of in billijkheid gerechtigd is. Na dergelijke beëindiging, opheffing of annulering, eindigen alle aan u toegekende rechten automatisch en komen ze onmiddellijk toe aan NBC Sports Gold en zijn licentiegevers.

11. Inbreukbeleid

NBC Sports Gold respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. De Dienst en de materialen die NBC Sports Gold hierin opneemt zijn beschermd door auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten. Een aantal van de tekens, logo's of andere afbeeldingen die door NBC Sports Gold zijn opgenomen in de Dienst, zijn ook beschermd als geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken, handelsnamen en/of dienstmerken die eigendom zijn van NBC Sports Gold of anderen.

NBC Sports Gold behoudt het recht, maar niet de plicht, om uw licentie om gebruik te maken van de Dienst te beëindigen als het vaststelt dat u betrokken bent bij een inbreukmakende activiteit, waaronder vermeende handelingen van eerste inbreuk of recidive, ongeacht of het materiaal of de activiteit uiteindelijk als inbreukmakend wordt vastgesteld. NBC Sports Gold maakt plaats voor en interfereert niet met standaard technische maatregelen die worden gebruikt door eigenaars van auteursrechten ter bescherming van hun materialen. Daarom, als u gelooft dat een van deze materialen van derden uw intellectuele eigendom schendt, gelieve dit dan schriftelijk te melden aan de onderstaande agent, om controle van de vermeende inbreuk aan te vragen:

Per e-mail:
Gillian M. Lusins
NBC Universal Law Department
620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574
New York, New York 10112

Per e-mail: dmca.agent@nbcuni.com

Een schriftelijke kennisgeving over een lasterlijke of inbreukmakende activiteit, ongeacht of dit gaat om een auteursrecht, octrooi, handelsmerk of ander eigendomsrecht, moet de volgende informatie bevatten:

ï uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

ï een fysieke of elektronische handtekening van een bevoegde persoon om te handelen namens (1) de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt of (2) de belasterde persoon;

ï identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarop inbreuk gemaakt zou zijn, of, indien verschillende auteursrechtelijk beschermde werken in de online diensten in een kennisgeving worden opgenomen, een representatieve lijst van deze werken. Op dezelfde manier, voor materialen die lasterlijk zijn of auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van een derde schenden, gelieve een lijst van deze materialen in te dienen;

ï identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend zou zijn, dat het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit of waarvan beweerd wordt dat het lasterlijk is en dat moet worden verwijderd of waar de toegang van moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is opdat NBC Sports Gold het materiaal kan lokaliseren;

ï een verklaring dat u er goed vertrouwen in heeft dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of een ander eigendomsrecht, zijn agent of de wet; en

ï een verklaring dat de informatie in het bericht nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u de toestemming heeft om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop zogenaamd inbreuk is gemaakt of namens de persoon die belasterd is.

12. Geschillenbeslechting

Als een controverse, bewering of claim (waaronder een non-contractuele claim) ontstaat uit of verband houdt met de Dienst, Content, deze Algemene voorwaarden, ongeacht of dit nu is of hierna ontstaat, of met huidige of vermeende intellectuele eigendomsrechten van NBC Sports Gold (gezamenlijk een "Geschil"), dan gaan wij en u ermee akkoord om een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de andere, met een redelijke beschrijving van het Geschil en een voorgestelde oplossing. Onze kennisgeving aan u zal naar u verstuurd worden op basis van de meest recente contactinformatie die u ons bezorgt, maar als dergelijke informatie niet bestaat of dergelijke informatie niet gebruikelijk is, dan hebben we geen verplichting op basis van dit Deel 12.

Uw bericht moet verstuurd worden naar:

Per e-mail:

NBC Universal Law Department

620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574

New York, New York 10112

By e-mail: support@nbcsportsgold.com

Voor een periode van zestig (60) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de andere partij zullen NBC Sports Gold en u een dialoog aangaan om het Geschil proberen op te lossen, maar noch u noch NBC Sports Gold worden verplicht om het Geschil op te lossen onder voorwaarden waar u en NBC Sports Gold zich niet gemakkelijk bij voelen, elk naar eigen goeddunken.

Beperkte tijdspanne om claims in te dienen . Voor zoveel als toegestaan door de toepasselijke wet, als u of wij een Geschil tegen de andere willen instellen, moet u of moeten wij dit opstarten (met een schriftelijke kennisgeving zoals bepaald in dit deel) binnen één (1) jaar nadat het Geschil ontstaat, of het zal voorgoed worden uitgesloten.

Dwangmaatregel . De voorgaande bepalingen van dit deel zijn niet van toepassing op wettelijke maatregelen genomen door NBC Sports Gold om een dwangmaatregel of andere soortgelijke vrijstelling te verkrijgen in verband met een verlies, kost of schade (of een mogelijk(e) verlies, kost of schade) in verband met Content, uw Gebruikerscontent en/of de intellectuele eigendomsrechten van NBC Sports Gold, de handelingen van NBC Sports Gold en/of de Dienst.

13. Exportcontrole

De Dienst wordt bestuurd en bediend door NBC Sports Gold vanuit zijn kantoren in de staat New York. Software van de Dienst is verder onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles. Er mag geen software worden gedownload of anderszins geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (A) in (of aan een inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft, of (B) voor iedereen die op de lijst staat van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide nationaliteiten (Specially Designated Nationals) of op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel van Economische Zaken van weigeringsbevelen (Deny Orders). U mag de Dienst niet openen of gebruiken als u gevestigd bent, onder het beheer valt van of inwoner bent van een van deze landen of op een van deze lijsten.

14. Algemeen

A. Geen verklaring van afstand. Geen tekortkoming of vertraging door NBC Sports Gold bij het uitvoeren van een recht, bevoegdheid of voorrecht onder deze Algemene voorwaarden impliceert een verklaring van afstand hiervan, en geen enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht, bevoegdheid of voorrecht verhindert een andere of verdere uitvoering ervan of de uitoefening van een ander recht, bevoegdheid of voorrecht in het kader van deze Algemene voorwaarden.

B. Scheidbaarheid. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, blijft de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling, die allemaal volledig van kracht blijven.

C. Titels van paragrafen en delen zijn voor uw gemak. Titels van paragrafen en delen in deze Algemene voorwaarden zijn alleen voor uw gemak en hebben geen wettelijk of contractueel gevolg.

D. Dit is de volledige overeenkomst. Deze Algemene voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp, en kunnen niet worden aangepast, gewijzigd of opgeheven, behalve in tekstvorm door de belaste partij.

E. Opdracht. U mag uw rechten of plichten hieronder niet zonder de schriftelijke toestemming van NBC Sports Gold toewijzen.

15. Voorwaarden voor Apple IOS

Als u de Dienst opent of gebruikt met een Apple-toestel, zijn de volgende aanvullende algemene voorwaarden van toepassing op u en deze worden opgenomen in deze Algemene voorwaarden met deze verwijzing:

A. Voor zover u de Dienst opent via een Apple-toestel, erkent u dat deze Algemene voorwaarden gelden tussen u en NBC Sports Gold, en dat Apple, Inc. ("Apple") geen partij is in deze Algemene voorwaarden, tenzij als derde begunstigde zoals hieronder weergegeven.

B. De licentie die u wordt toegekend in Deel 4 van deze Algemene voorwaarden, is onderworpen aan de toegestane Gebruiksregels zoals bepaald in de App Store-voorwaarden (zie: https://www.apple.com/legal/itunes/de/terms.html ) en alle voorwaarden van de overeenkomst van derden die van toepassing zijn op de Dienst.

C. U erkent dat NBC Sports Gold, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het leveren van de Dienst en de Content hierin.

D. U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- of ondersteuningsdiensten aan u te leveren met betrekking tot de Dienst.

E. Apple heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Dienst.

F. Niettegenstaande het tegendeel hierin, en met inachtneming van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, erkent u dat, uitsluitend indien tussen Apple en NBC Sports Gold, NBC Sports Gold en niet Apple verantwoordelijk is voor de afhandeling van claims die u mogelijk heeft met betrekking tot de Dienst, of uw bezit en/of het gebruik daarvan, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) elke claim dat de Dienst een wettelijk of reglementair voorschrift niet naleeft; en (iii) claims die ontstaan onder de consumentenbescherming of een soortgelijke wet.

G. Verder gaat u ermee akkoord dat als de Dienst, of uw bezit en gebruik van de Dienst, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, u Apple niet aansprakelijk zult stellen voor het onderzoek, de verdediging, de regeling of verrekening van een van deze claims van inbreuk op dergelijke intellectuele eigendom.

H. U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde-begunstigden van deze Algemene voorwaarden zijn, en dat Apple nadat u de algemene voorwaarden van deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard, het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om deze Algemene voorwaarden van u af te dwingen als derde-begunstigde hiervan.

I. Indien u vragen, opmerkingen of claims heeft, of als u fouten wil corrigeren voordat u deze overeenkomst sluit, gelieve dan contact op te nemen met NBC Sports Gold via:

E-mail: support@nbcsportsgold.com

NBC Universal Law Department
620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574
New York, New York 10112

Arbitrageovereenkomst - Voor gebruikers buiten Zwitserland en Duitsland

We geloven dat arbitrage een snellere, eenvoudigere en goedkopere manier is om geschillen of onenigheden die u met ons zou kunnen hebben op te lossen. Daarom, op basis van deze Algemene voorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, als u een geschil of onenigheid heeft met ons in verband met (i) uw gebruik van of interactie met de Dienst (inclusief deze Website), (ii) alle aankopen of andere transacties of relaties met NBC Sports Gold die via de Dienst gemaakt zijn, of (iii) alle gegevens of informatie die u zou kunnen leveren aan NBC Sports Gold of die NBC Sports Gold zou kunnen verzamelen in verband met dergelijk gebruik, interactie of transactie uitgevoerd via de Dienst (gezamenlijk "NBC Sports Gold-transacties of -relaties" genoemd), heeft u niet het recht om een rechtsvordering in te stellen of om een jury te laten beslissen over de claim en u heeft niet het recht om op enige manier een class action of soortgelijke procedure in te stellen bij het gerecht of in arbitrage of eraan deel te nemen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, door te klikken dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden en door gebruik te maken van of interactie aan te gaan met de Website of de Dienst, of door enige andere NBC Sports Gold-transacties of -relaties met ons aan te gaan, stemt u in met de bindende arbitrage zoals hieronder bepaald. In het geval dat deze VERKLARING VAN AFSTAND M.B.T. CLASS ACTION onafdwingbaar zou blijken, mag een collectieve schadeclaim alleen worden uitgevoerd in een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied en niet in arbitrage.

We zullen alles in het werk stellen om alle klachten, geschillen of onenigheden die u met ons zou kunnen hebben informeel op te lossen. Voor zover wettelijk toegestaan, door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden en door gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord dat indien deze inspanningen niet lukken, elke klacht, elk geschil of elke onenigheid die u zou kunnen hebben ten aanzien van NBC Sports Gold, en elke claim die NBC Sports Gold tegen u zou kunnen hebben, die ontstaat uit, of verband houdt met, of op enige manier verbonden is met deze Algemene voorwaarden, ons Privacybeleid, of uw abonnement, uitsluitend zal worden opgelost aan de hand van een definitieve en bindende arbitrage ("Arbitrage") beheerd door JAMS of zijn opvolger ("JAMS") en beheerd in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Rules And Procedures die gelden op het ogenblik dat de arbitrage wordt opgestart of, indien het bedrag in controverse hoger is dan $100.000, in overeenstemming met de JAMS Comprehensive Arbitration Rules And Procedures die dan van kracht zijn (respectievelijk de "Toepasselijke voorschriften"). De Toepasselijke voorschriften zijn te vinden op www.jamsadr.com. Als JAMS niet meer bestaat, moet de Arbitrage in plaats daarvan worden beheerd door de American Arbitration Association of zijn opvolger (de "AAA"), en uitgevoerd in overeenstemming met de dan geldende AAA Commercial Arbitration Rules (met name de "Toepasselijke voorschriften" in dergelijke omstandigheden). Als JAMS (of indien van toepassing AAA) op het ogenblik dat de arbitrage is ingediend als consumentenarbitrage overeenkomstig de minimumnormen inzake procedurele billijkheid clausules ter voorkoming van geschillen of de opvolger of analoge beleidslijnen in werking heeft die van toepassing zouden zijn op de betwiste zaak ("Minimumnormen"), gaat NBC Sports Gold ermee akkoord om het voordeel van dergelijke Minimumnormen aan u te geven voor zover ze gunstiger zijn dan de vergelijkbare arbitragevoorzieningen zoals hierin bepaald, op voorwaarde echter dat deze Minimumnormen in geen geval de toepassing van onderdeel (e) of (i) hieronder niet schenden of beperken. Verder belet deze Arbitrageovereenkomst geen enkele partij om voorlopige maatregelen te zoeken ten behoeve van de arbitrage van een rechtbank van de gepaste jurisdictie.

Verder gaat u ermee akkoord dat:

A. Eén arbiter. De arbitrage wordt uitgevoerd voor één arbiter die geselecteerd is in overeenstemming met de Toepasselijke voorschriften of door wederzijdse overeenkomst tussen u en NBC Sports Gold (de "Arbiter");

B. Arbiter zal deze overeenkomst interpreteren. De Arbiter en niet enig federaal, nationaal of plaatselijk gerecht of agentschap heeft de exclusieve bevoegdheid om een geschil dat bestaat uit of verband houdt met de geldigheid, interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of vorming van deze Algemene voorwaarden en/of de arbitragebepalingen in deze Arbitrageovereenkomst op te lossen, inclusief maar niet beperkt tot een claim dat alle of een deel van deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn;

C. Plaats van de Arbitrage. De Arbitrage zal plaatsvinden ofwel: (i) op een plaats bepaald door JAMS (of, indien van toepassing, AAA) overeenkomstig de Toepasselijke voorschriften (op voorwaarde dat deze locatie redelijkerwijs gepast is voor u en u er niet verder dan 100 mijlen van uw huis of vestiging voor moet reizen); of (ii) op een andere vestiging zoals wederzijds kan worden overeengekomen door u en NBC Sports Gold; of (iii) naar uw keuze, als de enige claims in de arbitrage door u worden ingediend en in totaal voor minder dan $10.000 zijn, per telefoon of schriftelijke indiening.

D. Geen Oplossing voor Class action. De arbitrage kan alleen de individuele claims van u en/of van NBC Sports Gold oplossen, en de Arbiter heeft geen bevoegdheid om claims te behandelen of te bemiddelen op klasse- of representatieve basis, of om de claims van andere personen of partijen die mogelijk in dezelfde situatie verkeren samen te voegen of te verbinden;

E. Schriftelijke Toekenning. De arbiter zal een schriftelijke overeenkomst uitgeven, ondersteund door een verklaring van de beslissing waarin de volledige bepaling van het geschil en de feitelijke bevindingen en wettelijke conclusies van de Arbiter die hier betrekking op hebben, uiteen worden gezet (een "Toekenning"). De beoordeling over de Toekenning kan worden uitgevoerd door om het even welke rechtbank die hier bevoegd voor is of die bevoegd is voor de relevante partij of zijn activa;

F. Arbitragekosten. In het geval dat u kunt aantonen dat de Arbitragekosten prohibitief zijn in vergelijking met de kosten van het geschil, zal NBC Sports Gold zoveel indienings- en arbitragekosten in verband met de Arbitrage betalen als de Arbiter noodzakelijk vindt om te voorkomen dat de arbitrage kosten technisch onmogelijk wordt, ongeacht het resultaat van de Arbitrage, tenzij de Arbiter bepaalt dat uw claim(s) lichtzinnig of te slechter trouw werden verklaard;

G. Redelijke Advocaatkosten. In het geval dat u een Toekenning ontvangt die groter is dan het laatste schriftelijke vereffeningsaanbod van NBC Sports Gold, heeft de arbiter ook het recht om de terugbetaling van uw redelijke en werkelijke advocaatkosten in verband met de Arbitrage op te nemen, maar NBC Sports Gold zal in ieder geval zijn eigen advocaatkosten betalen; en

H. Interpretatie en handhaving van arbitrageclausule. Als een deel van deze arbitragevoorziening ongeldig, onafdwingbaar of onwettig geacht wordt, of anderszins in strijd is met de Toepasselijke voorschriften, blijft de balans van deze arbitragebepaling geldig en zal deze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de voorwaarden, alsof de ongeldige, onafdwingbare, onwettige of strijdige bepaling hier niet in voorkwam. Als onderdeel D echter ongeldig, onafdwingbaar of onwettig geacht wordt, dan is het geheel van deze arbitragebepaling van rechtswege nietig, en heeft noch u noch NBC Sports Gold het recht om hun geschil te laten behandelen door arbitrage. Claims moeten dan voor een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied worden gebracht.

Wijziging van Arbitrageclausule met Kennisgeving . NBC Sports Gold kan deze arbitragebepalingen wijzigen, maar dergelijke wijzigingen worden alleen van kracht dertig (30) dagen nadat NBC Sports Gold deze wijzigingen heeft gemeld en u akkoord bent gegaan met deze wijziging die voldoet aan de schriftelijke overeenkomst en tekstvereisten zoals hierboven bepaald en zijn alleen van toepassing op claims die ontstaan na de ingangsdatum van deze kennisgeving.

Abonnementsovereenkomst

NBC Sports Gold, LLC (gezamenlijk, "NBC Sports Gold", "we", "ons" of "onze") is blij u NBC Sports Pass te kunnen aanbieden, een Subscriber Video on Demand voor gsm en tablet, en zijn verbonden website, diensten, producten en software (gezamenlijk de "Dienst" genoemd). Als u inschrijft voor een abonnement op de Dienst, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst (deze "Abonnementsovereenkomst") en de Algemene voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken alle of een deel van de bepalingen van deze Abonnementsovereenkomst te wijzigen, aan te passen, eraan toe te voegen of ervan te verwijderen, en om de gewijzigde Abonnementsovereenkomst op de Dienst te posten. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Abonnementsovereenkomst, zullen we u via de Dienst op de hoogte brengen van deze wijzigingen en u heeft het recht om deze Abonnementsovereenkomst binnen 30 dagen na deze kennisgeving te beëindigen. Na afloop van deze kennisgevingsperiode worden de wijzigingen van kracht. Indien u niet akkoord gaat met deze Abonnementsovereenkomst, mag u de Dienst niet gebruiken. Deze Abonnementsovereenkomst is een onderdeel van en is met referentie opgenomen in de Algemene voorwaarden, en alle voorwaarden en bepalingen van de Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. In geval van een conflict tussen de Algemene voorwaarden en deze Abonnementsovereenkomst, gelden de voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst.

**Sommige Content op de Dienst zijn mogelijk niet geschikt voor kinderen. Personen die nog niet meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij woonachtig zijn, hebben niet het recht om zich te abonneren op de dienst. U staat ervoor in dat de Dienst niet via uw Account geopend wordt door personen voor wie deze niet geschikt is.

  1. NBC Sports Pass-abonnement: Facturatie; Automatische Vernieuwing en Annulering

Abonnementsperiode . Uw NBC Sports Pass-abonnement biedt u toegang tot alle content in verband met de sport die u kiest voor de periode waarin u lid bent ("Abonnementsperiode"). Hoewel het seizoen voor die sport (d.w.z. de periode waarin live matchen of evenementen plaatsvinden) mogelijk korter zijn dan de Abonnementsperiode, heeft u gedurende de hele Abonnementsperiode toegang tot herhalingen van de live events en andere aanvullende content. Meer details over de content die beschikbaar is gedurende uw Abonnementsperiode, vindt u in onze Veelgestelde vragen <insert link/>.

Betaling en Vergoedingen . U wordt gefactureerd voor de kosten van de hele Abonnementsperiode, in aanvulling op alle toepasselijke belastingen, transactiekosten en andere lasten en vergoedingen voor de toegang tot de Dienst. U moet toegang tot het Internet hebben en ons een actuele, geldige, aanvaarde betalingswijze (zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, "Betalingsmethode") voor de betaling bezorgen. U kunt uw informatie over uw betalingsmethode aanpassen op uw Accountpagina. Voor bepaalde betalingsmethodes kan de uitgever van uw Betalingsmethode u buitenlandse transactietarieven of andere kosten aanrekenen. Vraag uw Betalingsdienstaanbieder voor meer details.

Factureringsgegevens . Voor de toepassing van de Dienst, inclusief de identificatie en de facturering, stemt u ermee in om de vertrouwde derden (die op het ogenblik van de betaling staan weergegeven op de Dienst) die we hebben aangesteld om de facturatie- en abonnementsgerelateerde functies uit te voeren, de correcte, nauwkeurige en volledige informatie te geven zoals vereist in het abonnements- of inschrijvingsproces van de Dienst ("Abonnementsgegevens"), inclusief uw wettelijke naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en toepasselijke facturatiegegevens (bv. creditcardnummer en vervaldatum), om de informatie die u levert te kunnen controleren en om uw creditkaart te belasten of om uw rekening anderszins te debiteren. U gaat ermee akkoord om de Abonnementsgegevens en alle andere informatie die u ons bezorgt bij te houden en onmiddellijk bij te werken zodat die nauwkeurig blijven. Zonder beperking met betrekking tot een andere bepaling van deze Abonnementsovereenkomst, als u belangrijke informatie biedt die niet correct, onnauwkeurig of onvolledig is, behouden we ons het recht voor om uw gebruikersaccount of abonnement op te schorten of te beëindigen en om ieder huidig of toekomstig gebruik door u of de Dienst te weigeren. U moet uw Accountpagina controleren om te bepalen of uw Abonnementsgegevens actueel en nauwkeurig zijn, en zo niet om uw Abonnementsgegevens, inclusief uw facturatiegegevens, te corrigeren of bij te werken.

Als een betaling niet succesvol vereffend is, vanwege de vervaldag, onvoldoende krediet of om een andere reden, en u uw Betaalmethodegegevens niet wijzigt, blijft u verantwoordelijk voor elk niet-inbare bedrag.

Prijsverhogingen . We behouden te allen tijde het recht voor om de kosten en vergoedingen te verhogen, of om nieuwe kosten en vergoedingen in te stellen, na redelijke voorafgaande kennisgeving zoals bepaald in deze Abonnementsovereenkomst en zoals aan u meegedeeld via een posting op de Dienst of een ander middel zoals we van tijd tot tijd gepast achten (inclusief e-mail of gewone post). Deze prijsverhogingen zullen worden toegepast op een prospectieve basis en u zult op de hoogte worden gebracht over de verhoging. U heeft het recht om deze Abonnementsovereenkomst binnen 30 dagen na deze kennisgeving te beëindigen. Na afloop van deze kennisgevingsperiode worden de wijzigingen van kracht.

Automatische vernieuwing . Door uw abonnement op te starten en een betalingsmethode te geven of bepalen, geeft u ons de toestemming om uw betalingsmethode te debiteren aan het begin van uw facturatieperiode en, indien van toepassing, aan het begin van elke vernieuwingsperiode, tenzij u uw abonnement beëindigt of annuleert in overeenstemming met Deel 4 voordat de vernieuwingsperiode begint.

Telkens wanneer u wordt gedebiteerd voor uw vernieuwing, zullen de vernieuwingskosten dezelfde zijn als de kosten van de vorige periode, tenzij (a) u in aanmerking kwam voor een korting maar niet langer in aanmerking komt voor die korting, in welk geval uw vernieuwingskosten gelijk zijn aan de dan geldende gewone prijs voor de hele termijn voor het product waarop u geabonneerd bent; of (b) we u in overeenstemming met deze abonnementsovereenkomst vooraf het ogenblik dat u zich inschrijft of vóór het begin van de vernieuwingsperiode op de hoogte brengen dat uw vernieuwingsprijs verandert.

We brengen u voor het einde van uw abonnementsperiode op de hoogte dat uw abonnement vervalt en we zullen u de geldende algemene voorwaarden aanbieden. Als u uw abonnement niet annuleert vóór de vervaldatum van uw dan lopende abonnementsperiode, zal uw abonnement automatisch vernieuwd worden tegen de vernieuwingsprijs voor de vernieuwingsperiode die u werd meegedeeld.

In het geval dat we uw rekening niet kunnen debiteren, behouden we ons het recht voor om uw toegang tot de Dienst te beëindigen.

Automatische vernieuwing is niet van toepassing voor inwoners van Quebec.

  1. Gratis Proefversies

Uw NBC Sports Pass-abonnement kan beginnen met een gratis proefversie. NBC Sports Gold behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis proefversie.

Met uitzondering van klanten die woonachtig zijn in de provincie Quebec, geeft u ons, indien u een abonnement heeft gekocht met een gratis proefperiode, de toestemming om uw creditkaart of andere rekening te debiteren wanneer de proefperiode eindigt, tenzij u uw abonnement opzegt vóór het einde van de proefperiode. Om de einddatum van uw gratis proefperiode te weten te komen of om te annuleren, ga naar uw Accountpagina op de Dienst.

KLANTEN DIE WOONACHTIG ZIJN IN DE PROVINCIE QUEBEC, U ZULT OP HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE WORDEN GEVRAAGD OM U TE ABONNEREN OP DE DIENST. UW PROEFVERSIE WORDT NIET AUTOMATISCH OMGEZET IN EEN BETAALD ABONNEMENT.

  1. Accountbeperkingen

Als we volledig naar eigen goeddunken redenen hebben om te vermoeden dat uw Account voordien werd ingetrokken, behouden we het recht voor om elke nieuwe Account(s) die u heeft geregistreerd te beëindigen zonder u vooraf op de hoogte te brengen, of om iedere andere maatregel die we in het kader van deze Abonnementsovereenkomst of bij wet beschikbaar hebben, uit te oefenen.

Bescherming van uw Account . U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen in het geval van een bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw Account, of een bekende of vermoedelijke schending van de veiligheid, waaronder verlies, diefstal of ongeoorloofde vrijgave van uw wachtwoord of creditkaartgegevens of die van iemand anders. In het geval dat u de veiligheid schendt of de veiligheid geschonden wordt door gebruik van uw wachtwoord of creditkaartgegevens waarvoor u verantwoordelijk bent, blijft u aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van uw Abonnement totdat u uw Abonnementsgegevens bijwerkt. Als uw creditkaart vervalt, wordt geannuleerd, verloren is of wordt gebruikt zonder goedkeuring, moet u uw Abonnementsgegevens in uw Account updaten.

  1. Annulering; en Terugbetalingen

Annulering . U kunt uw NBC Sports Pass-abonnement te allen tijde annuleren. De annulering is van kracht de dag na de laatste dag van de lopende Abonnementsperiode en tot die dag blijft u toegang tot uw Abonnement behouden. Maar als u uw betaling annuleert en/of deze Abonnementsovereenkomst beëindigt nadat uw Herroepingsrecht is vervallen, en/of voor het einde van de Abonnementsperiode, betalen we geen reeds betaalde abonnementsvergoedingen terug.

U kunt uw abonnement opzeggen door contact op te nemen met de klantendienst support@nbcsportsgold.com of op een andere manier die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden. We zullen alle annuleringsverzoeken binnen 72 uur na ontvangst proberen te verwerken. Indien u dicht bij het einde van de factureringsperiode annuleert en per ongeluk wordt gedebiteerd voor de vergoeding van de volgende periode, neem dan contact op met de klantendienst om de bedragen terug te boeken.

Na annulering of beëindiging van uw abonnement op de Dienst, kunnen we uw gebruikersaccount en alle verbonden informatie en/of bestanden in onze gebruikersaccount deactiveren en/of elke verdere toegang tot dergelijke informatie en/of bestanden, de Dienst (of een deel ervan) schrappen, tenzij van tijd tot tijd schriftelijk anders bepaald.

Geen Terugbetalingen . Betalingen kunnen terugbetaald worden en er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes. Na een annulering blijft u echter de toegang behouden tot onze NBC Sports Pass tot het einde van uw lopende Abonnementsperiode. We kunnen op ieder ogenblik en voor om het even welke reden een terugbetaling, korting of andere overweging bieden ("kredieten"). Het bedrag en de vorm van deze kredieten, en de beslissing om ze aan te bieden, zijn geheel naar eigen goeddunken. Het aanbieden van kredieten in één geval betekent niet dat u in de toekomst recht heeft op kredieten voor soortgelijke gevallen, en het verplicht ons evenmin om in de toekomst in om het even welke omstandigheid kredieten aan te bieden.

  1. Beschikbaarheid van de Dienst

De beschikbaarheid en het gebruik van de Dienst kan beperkt zijn op basis van leeftijd, geografische ligging of andere criteria zoals we van tijd tot tijd kunnen vaststellen en aan u kunnen meedelen.

  1. Wettelijk verplichte informatie

Onze aanbiedingen zijn niet bindend.

Door te klikken op de knop "Aankoop bevestigen", doet u een wettelijk bindend aanbod met betrekking tot het abonnement op de Dienst. Het aanbod is door ons aanvaard aan de hand van de hierop volgende uitdrukkelijke aanvaarding per e-mail. De Abonnementsovereenkomst is niet van kracht totdat we het aanbod aanvaarden.

De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen. Maar deze zal samen met deze Abonnementsovereenkomst en de Algemene voorwaarden per e-mail naar u verstuurd worden.

U heeft recht op wettelijke garantierechten.

  1. Herroepingsrecht

De volgende instructies over de herroeping gelden voor het betaalde abonnement van de Dienst.

Instructies over herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder enige reden te herroepen.

De herroepingsperiode vervalt 14 dagen nadat het contract gesloten is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen aan de hand van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief gestuurd via de post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingsdeadline te halen, volstaat het dat u vóór het verval van de herroepingsperiode uw melding stuurt met betrekking tot de uitoefening van uw herroepingsrecht.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen we u alle van u ontvangen betalingen terug, waaronder de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van uw keuze van een soort levering die anders is dan de minst goedkope soort of standaard levering die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte worden gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen deze terugbetaling uitvoeren door gebruik te maken van hetzelfde betalingsmiddel dat u gebruikte voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft; in ieder geval betaalt u geen vergoedingen ten gevolge van deze terugbetaling.

Het herroepingsrecht vervalt met betrekking tot een overeenkomst over de levering van digitale content die niet geleverd is op een tastbaar medium als de prestatie begon met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en uw erkenning dat u hierbij uw herroepingsrecht verliest.

  1. Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier in en stuur het aan ons terug indien u het contract wenst te herroepen)

- Aan:

NBC Sports Gold, LLC,

620 Fifth Avenue, Fifth Floor, Room 574,

New York, New York 10112

E-mail: support@nbcsportsgold.com

- Ik/Wij (*) melden hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) verkoopcontract van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroepen,

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),

- Naam consument(en),

- Adres consument(en),

- Handtekening consument(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

__________

(*) Verwijderen zoals gepast