Washington

Georgetown Hoyas icon John Thompson Jr. dies at 78

Washington
Former Georgetown basketball coach John Thompson Jr. has died at age 78.